Học sinh không chào thầy

Cô Lan chủ nhiệm lớp 8A, học sinh của cô đa số rất ngoan và lễ phép. Tuy nhiên một số em nam nghịch ngợm hay bị cô phê bình, nhiều lần khi gặp các em học sinh này trong sân trường cô nhận thấy học sinh lảng tránh không chào mình. Nếu là cô Lan bạn sẽ làm gì

tình huống sư phạm
1, Không nói gì cho đó là học sinh hư hỏng không thể giáo dục được
2, Coi như không có chuyện gì cho đó là chuyện bình thường bây giờ học sinh hầu hết là thế
3, Không nói gì nhân một buổi học nào đó khéo léo kể một câu chuyện để nhắc nhở các em

0 nhận xét: