Giáo viên giễu cợt khi học sinh đọc sai

Tình huống sư phạm thứ nhất: Lớp đang ôn bài thày giảng và cho cả lớp đọc nhưng các em đọc sai. Thày không chỉnh cho các em mà " nhại " lại và chế giễu. Là học sinh bạn sẽ làm gì?

tình huống sư phạm

- Cho rằng thày đang xúc phạm và yêu cầu thầy xin lỗi

- Gây mất trật tự, không nghe giảng

- Hiểu rằng thầy giáo đôi khi cũng có sai lầm đó có thể do thầy hài hước cho giờ học bớt căng thẳng giúp các em nhớ bài lâu khéo léo góp ý với thày để thày rút kinh nghiệm.

Xử lý tình huống sư phạm
Giáo viên không những là người dạy chữ mà còn truyền dạy nhân cách cho các em học sinh. Thày có thể vui vẻ cho giờ học bớt căng thẳng nhưng phải có giới hạn . Sai lầm của giáo viên có thể dẫn đến việc hỏng cả một thế hệ học sinh.

Tuy nhiên trường học cũng giống như một xã hội thu nhỏ ở đó có cả cái tốt lẫn xấu. Chỉ một số ít thày cô khó chịu nhưng còn rất nhiều thày cô tận tuỵ thương yêu học sinh.

Keyword: tinh huong su phamtình huống sư phạm mầm non, tình huống sư phạm tiểu họccác tình huống sư phạmtinh huong su pham mam nontình huống sư phạm haynhững tình huống sư phạmtinh huong su pham thcs.

Keyword: tinh huong su phamtình huống sư phạm mầm non, tình huống sư phạm tiểu họccác tình huống sư phạmtinh huong su pham mam non, tình huống sư phạm haynhững tình huống sư phạmtinh huong su pham thcs, giải quyết tình huống sư phạm

0 nhận xét: